Ναοδομή Κρήτης

Κτιστάκης Κ. Ιωάννης

Η Ναοδομή Κρήτης Κτιστάκης Ιωάννης βρίσκετε στη πρώτη γραμμή του κλάδου στο χώρο της κατασκευής και της συντήρησης-αναπαλαίωσης εκκλησιών.

Αναλαμβάνουμε έργα από το σχεδιασμό, τη μελέτη, την επιλογή των υλικών και μέχρι την ολοκλήρωσή τους, διασφαλίζοντας ότι τηρούνται όλοι οι κανονισμοί και ότι εφαρμόζονται οι σωστές διαδικασίες σε όλη την κατασκευή.

Παρακάτω, ακολουθεί ένα δείγμα από μερικά ολοκληρωμένα μας έργα.

Ναοδομή Κρήτης | Κτιστάκης Ιωάννης

Μερικά από τα ολοκληρωμένα μας έργα

Ανέγερση Ναών

Αναπαλαίωση Ναών

Επισκευή Ναών

Τοποθέτηση Κεραμιδιών

Επένδυση Πετράς

Κατασκευή Κωδωνοστασίων